Dette er en side om store og små begivenheder på Friskolen Asgaard.

Åben morgensang 4. marts 2018
Fastelavn 9. februar 2018
Ekskursion, Kongernes Jelling 7. februar 2018