Vedtægter  

for den selvejende institution Friskolen Asgaard    

Kan ses ved at klikke her    

Vedtaget på skolens generalforsamling den 20/10 2014 og offentliggjort på hjemmesiden den 31/10 2014.