Skema - 0.-2. årgang

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.00 - 8.15

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Morgensamling

Morgensamling

8.15 - 9.00

Matematik P/CQ

Dansk CQ

Kristendom CQ

Dansk CQ

Fællestime/

Dansk CQ

 

9.00 - 9.45

Matematik P/CQ

Dansk CQ

Kristendom CQ

Dansk CQ/M

Dansk CQ

 

9.45 - 10.15

FRUGT - PAUSE

10.15 - 11.00

Dansk CQ/M

Idræt P/M

Dansk CQ/M

Krea JU/CQ

Matematik P

11.00 - 11.45

Dansk CQ/M

Idræt P/M

Dansk CQ

Musik JU/CQ

Matematik P

11.45 - 12.15

MIDDAGS - PAUSE

12.15 - 13.00

Engelsk CQ

Dansk CQ/M

Musik 2.-4.JU

Legetime 0.-1.B

N/T CQ

Matematik P

 

Skema - 3.-4. årgang

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.00 - 8.15

Læsebånd

Læsebånd

Læsebånd

Morgensamling

Morgensamling

8.15 - 9.00

Dansk M

Dansk M

Dansk M

Krea JU

Fællestime/

Musik JU

9.00 - 9.45

Dansk M

Dansk M

Dansk M

Krea JU

Matematik P

9.45 - 10.15

FRUGT - PAUSE

10.15 - 11.00

Matematik P

Idræt P/M

Matematik P

Kristendom M

N/T CQ

11.00 - 11.45

Matematik P

Idræt P/M

Dansk/Bibl. M

Historie M

N/T CQ

11.45 - 12.15

MIDDAGS - PAUSE

12.15 - 13.00

Matematik P

Håndværk, design og mad- kundskab JU

Musik 2.-4. JU

Historie M

Engelsk CQ

13.00 - 13.45

Idræt M

Håndværk, design og mad- kundskab JU

Dansk M

Engelsk CQ